โลกนี้คือละคร https://yanee2008.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=4 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางการประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุคที่เปลี่ยนแปลงไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=4 Wed, 17 Dec 2008 10:03:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=3 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อพึงระวังด้านความปลอดภัยด้าน IT]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=3 Wed, 17 Dec 2008 9:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=2 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[การประยุกต์ใช้มาตราฐานสากลด้านความปลอดภัยข้อมูลกับงานบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศในองค์กรอย่างได้ผล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=2 Wed, 17 Dec 2008 9:51:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=1 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริหารความเสียงขององค์กรและการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=17-12-2008&group=4&gblog=1 Wed, 17 Dec 2008 9:36:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=08-08-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=08-08-2008&group=2&gblog=5 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[Green_IT]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=08-08-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=08-08-2008&group=2&gblog=5 Fri, 08 Aug 2008 10:42:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=05-08-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=05-08-2008&group=2&gblog=4 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[ITM628 บทความแปลเรื่อง"การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการใช้ KMS ในองค์กร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=05-08-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=05-08-2008&group=2&gblog=4 Tue, 05 Aug 2008 20:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=3 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[ITM628 บทความแปลเรื่องการจัดการความรู้แฝง (KM Model)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=3 Fri, 01 Aug 2008 15:18:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=2 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[ITM628 : Managing Tacit Knowledge In Organizations (KM Model)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=2 Fri, 01 Aug 2008 15:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=1 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[ITM628 Exploring Failure-Factors of Implementing KMS in Organization]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=2&gblog=1 Fri, 01 Aug 2008 15:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=1&gblog=2 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทัศน์อุทาหรณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=01-08-2008&group=1&gblog=2 Fri, 01 Aug 2008 17:26:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=31-07-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=31-07-2008&group=1&gblog=1 https://yanee2008.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงโอ้ใจเอ๋ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=31-07-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yanee2008&month=31-07-2008&group=1&gblog=1 Thu, 31 Jul 2008 13:05:22 +0700